Chương trình gia hạn bảo hiểm của AIA

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong khu vực cách ly vùng dịch thuộc xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo công văn số 757/UBND-VX2 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 13/02/2020, AIA Việt Nam kéo dài thời gian gia hạn đóng phí của khách hàng cư trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chấm dứt việc cách ly theo vùng dịch này

Trong suốt thời gian này, HĐBH sẽ vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực ngay cả khi khách hàng không thể đóng phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn 60 ngày theo quy định HĐBH.

Nguồn: https://www.aia.com.vn/vi/chuong-trinh-khuyen-mai/aia-ho-tro-khach-hang-trong-khu-vuc-cach-ly-vung-dich-covid-19.html

By Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.