Mã số thẻ, mức hưởng và giá mua bảo hiểm y tế năm 2022

Những thông tin chi tiết và chính xác nhất về giá bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm có vai trò quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người tham gia chưa hiểu rõ về quyền lợi mà hình được hưởng cũng như bảo hiểm y tế. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin về chính sách và quyền lợi của loại hình bảo hiểm này mà Nhà nước đã quy định nhé!

Những thông tin chi tiết và chính xác nhất về giá bảo hiểm y tế
Rất nhiều người thắc mắc bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền

Mục Lục

Lợi ích và vai trò của bảo hiểm y tế

Trước khi tìm hiểu về mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lợi ích và vai trò của chúng:

Theo Điều 2, Luật bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, bảo hiểm y tế không nhắm tới lợi nhuận, được nhà nước cơ cấu và tổ chức để phục vụ và bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người có trách nhiệm tham gia theo quy định của luật bảo hiểm.”

Về lợi ích, bảo hiểm y tế mang lại sự công bằng về chăm sóc sức khỏe của mọi người, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống tại vùng sâu, vùng xa. 

Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men. Đồng thời chăm sóc cho người có thẻ khi đi khám và chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký được ghi trên thẻ.

Khi tham gia bảo hiểm y tế, tùy theo những nhóm đối tượng khác nhau mà Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100%, 80%… chi phí khám chữa bệnh nội, ngoại trú với danh mục thuốc và dịch vụ của Bộ Y tế quy định. 

Về vai trò, bảo hiểm y tế là một chính sách quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội, tham gia chống đói, giảm nghèo do bệnh tật gây ra.

Đồng thời, bảo hiểm y tế là một nguồn tài chính rất quan trọng dành cho chăm sóc sức khỏe khi tình hình ngân sách của Nhà nước không đủ bao cấp hoàn toàn cho việc chăm sóc sức khỏe. 

Những thông tin chi tiết và chính xác nhất về giá bảo hiểm y tế
Nếu mua theo gia đình thi bảo hiểm y tế tự nguyện giá bao nhiêu

Mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm y tế miễn phí

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có  17 trường hợp được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí:

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

Những thông tin chi tiết và chính xác nhất về giá bảo hiểm y tế
BHYT bao gồm 2 loại là bắt buộc và tự nguyện

Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

Trẻ em dưới 6 tuổi;

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Đối với những thay đổi mới của Luật bảo hiểm y tế đã mở rộng ra thêm những đối tượng được cấp thẻ miễn phí, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh ở những cơ sở y tế.  

Bảo hiểm y tế tự nguyện giá bao nhiêu?

Giá bảo hiểm y tế tự nguyện đến năm 2019 đã có những thay đổi cao hơn so với các năm trước, yêu cầu về mức lương cơ bản tăng  đã tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng.

Phí đóng bảo hiểm Số tiền phải đóng
Phí đóng BHYT tự nguyện người thứ 1 750.600 đồng/năm
Phí đóng BHYT tự nguyện người thứ 2 525.000 đồng/năm
Phí đóng BHYT tự nguyện người thứ 3 450.360 đồng/năm
Phí đóng BHYT tự nguyện người thứ 4 375.300 đồng/năm
Phí đóng BHYT tự nguyện người thứ 5 trở lên 300.000 đồng/năm

Giá bảo hiểm y tế bắt buộc

Mức đóng của những khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp mới nhất đã được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH:

Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN Tổng
Doanh nghiệp 17.5% 3% 1% 21.5%
Người lao động 8% 1.5% 1% 10.5%
Tổng cộng 25.5% 4.5% 2% 32%

Trong đó:

  • Người lao động sẽ đóng: BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 10,5%
  • Doanh nghiệp sẽ đóng: BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 21,5%

Tổng cộng doanh nghiệp và người lao động phải đóng cho cơ quan BHXH tổng là: 32% trên tổng mức tiền lương khi tham gia BHXH.

Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế của những thành viên thuộc cùng hộ gia đình được quy định như sau:

  • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
  • Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;
  • Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;
  • Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;
  • Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức lương cơ sở đến ngày 30/6/2019 là 1,39 triệu đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2019, mức lương này  được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14. Vì vậy, giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được quy định như sau: 

Mức đóng Từ 1/1/2019 – 30/6/2019 Từ 1/7/2019
Người thứ nhất 750.600 đồng/năm 804.600 đồng/năm
Người thứ 2 525.000 đồng/năm 563.220 đồng/năm
Người thứ 3 450.360 đồng/năm 482.760 đồng/năm
Người thứ 4 375.300 đồng/năm 402.300 đồng/năm
Người thứ 5 trở đi 300.000 đồng/năm 321.840 đồng/năm

Trên đây là những thông tin về giá bảo hiểm y tế mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc!

 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top