Tham gia bảo hiểm tiền gửi có thật sự cần thiết?[2022]

Bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền

Nếu một ngày đẹp trời ngân hàng mình gửi tiền lâm vào cảnh phá sản và đóng cửa thì tiền của mình sẽ như thế nào? Đây là mối lo ngại chung của nhiều người khi gửi tiền vào ngân hàng hiện nay. Khi đó bảo hiểm tiền gửi (BHTG) ra đời như một giải pháp hữu hiệu để đảm bảo rủi ro mất tiền cho người tham gia. Muốn biết bảo hiểm tiền gửi vận hành thế nào và đánh giá xem nó có thực sự cần thiết với bạn? Hãy đọc ngay bài viết này nhé!

Bảo hiểm gửi tiền có cần thiết?

Mục lục

Mục Lục

Những đối tượng thuộc phạm vi bảo hiểm tiền gửi là ai?

Trước tiên, bạn cần xác định đầy đủ các bên có liên quan trong phạm vi cuả bảo hiểm tiền gửi.

1.  Người được bảo hiểm tiền gửi

Họ là các cá nhân có gửi tiền và số tiền đó được bảo hiểm tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Người được bảo hiểm tiền gửi có các quyền lợi sau:

+ Yêu cầu tổ chức tham gia BHTG cung cấp thông tin chính xác về chế độ BHTG của mình.

+ Có thể tố cáo, khiếu nại hoặc khởi kiện các hành động sai phạm của tổ chức có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

+ Nhận được tiền bảo hiểm đúng thời hạn và đầy đủ nếu thực hiện đúng nghĩa vụ đã quy định.

Lợi ích đem lại của bảo hiểm tiền gửi
Bào hiểm tiền gửi mang tới nhiều lợi ích cho bạn

Đồng thời người được bảo hiểm tiền gửi cần có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác trong suốt quá trình tham gia chế độ BHTG.

2.  Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Là các tổ chức tín dụng (ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã,…), các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt tại Việt Nam nhận được tiền gửi từ các cá nhân. Ngoại trừ ngân hàng chính sách (không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi).

Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG:

+ Nộp hồ sơ đề nghị tham gia và được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

+ Nộp chi phí tham gia đúng hạn và đầy đủ

Quyền lợi khi sở hữu bảo hiểm tiền gửi
Quyền lợi tham gia bảo hiểm tiền gửi

+ Nếu phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG, tổ chức tham gia BHTG có quyền yêu cầu tổ chức BHTG chi trả số tiền bảo hiểm đó

+ Tố cáo, khởi kiện các bên có liên quan tới BHTG nếu phát hiện sai phạm

+ Cung cấp thông tin chính xác liên quan tới tiền gửi của người được BHTG.

3.  Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Là tổ chức tài chính của nhà nước, do Thủ tướng chính phủ thành lập. Vai trò chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi là duy trì sự ổn định trong hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Tổ chức BHTG không hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức BHTG:

+ Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG. Yêu cầu các bên liên quan cung cấp thông tin cần thiết về BHTG. Cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG.

Chức năng của tổ chức bảo hiểm tiền gửi
Những tổ chức bào hiểm tiền gửi

+ Xây dựng và phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo sự an toàn, chặt chẽ, minh bạch. Mang lại niềm tin cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHTG.

+ Tính toán và thu phí bảo hiểm tiền gửi. Quản lý, sử dụng nguồn vốn bảo hiểm một cách hợp lý. Chi trả tiền bảo hiểm đúng quy định pháp luật và kịp thời xử lý khi phát hiện sai phạm.

Lợi ích mà người gửi tiền nhận được khi tham gia bảo hiểm tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi chính là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi, khi ngân hàng, tổ chức tín dụng tham gia BHTG mất khả năng chi trả hoặc bị phá sản. Số tiền này nằm trong hạn mức trả tiền bảo hiểm. Bảo hiểm tiền gửi hoàn toàn không phải một dịch vụ do bất cứ ngân hàng nào cung cấp.

Lợi ích nhận được của bảo hiểm tiền gửi
Những lợi ích cũa bảo hiểm tiền gửi mang lại

Nhờ có BHTG, người được bảo hiểm sẽ giảm bớt rủi ro khi gửi tiền vào các ngân hàng thương mại hay tổ chức tài chính bất kỳ. Cũng giống như nhiều loại bảo hiểm khác như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là bảo hiểm xã hội, rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu,… đang nhận được sự quan tâm của nhiều người, bảo hiểm tiền gửi góp phần  đảm bảo một cuộc sống cân bằng, ổn định cho hiện tại và cả tương lai.

Có phải mọi loại tiền gửi đều được bảo hiểm?

Mọi loại tiền gửi đều được bảo hiểm là nhầm lẫn tai hại của nhiều người. Trên thực tế, chỉ có những loại tiền gửi sau đây mới được các tổ chức BHTG thực hiện bảo hiểm:

+ Tiền gửi bằng Việt Nam Đồng, được người sở hữu gửi vào tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm, có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn,…

+ Không thực hiện bảo hiểm đối với tiền gửi của các cá nhân sở hữu 5% vốn điều lệ của tổ chức tham gia BHTG. Hoặc cá nhân thuộc ban điều hành, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc,… của tổ chức tham gia BHTG.

Tất cả mọi loại tiền gửi đều tham gia bảo hiểm
Điều kiện bào hiểm tiền gửi

Như vậy việc tham gia bảo hiểm tiền gửi là hoàn toàn cần thiết nếu như bạn đang có một khoản tiền gửi tiết kiệm không nhỏ tại ngân hàng. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích và thiết thực nhất về bảo hiểm tiền gửi.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top